Υποδομές & Εγκαταστάσεις

Από τον Οκτώβριο του 2010 η έδρα την εταιρείας εδρεύει σε ιδιόκτητες εγκαταστάστεις στην κεντρική αγορά του Ρέντη. Η εταιρεία έχει 36 άτομα προσωπικό και 18 ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία.